Katılım Ücreti

Azerbaycan dışından gelecek katılımcılar için sempozyum katılım bedeli 150 Dolardır. 

Azerbaycan içinden gelecek katılımcılar ise sempozyum katılım bedeli ödemeyeceklerdir.

T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi

USD İban No: TR36 0001 0000 0154 4845 2350 04