Onur Kurulu

Prof. Dr. Şeref ATEŞ

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı

Dr. Serdar Çam

TİKA Başkanı

Prof. Dr. Gürer Gülsevin

Türk Dil Kurumu Başkanı

Prof. Dr. İsa Habibbeyli

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz

Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı