.
 
ENG
 

.
  Amaç ve Hedefler


AMAÇ ve HEDEFLER

Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin temel amacı, Kafkasya coğrafyasındaki paydaş ülkelerin sahip oldukları ortak mirastan yola çıkarak, bu ülkelerdeki üniversiteler aracılığıyla geleceğe ışık tutacak bir vizyon belirlemek ve dil, kültür, sanat, tarih, ekonomi, eğitim gibi alanlarda ortak bilimsel çalışmalar yapmaktır.  Bu amaçtan hareketle, aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:

  • Bölgenin jeopolitik önemi göz önünde bulundurularak kültürlerarası bir diyalog oluşturulması,
  • Ortak bilimsel bilgi şöleni ve seminerler düzenlenmesi,
  • Ortak kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi,
  • Süreli öğretim üyesi değişim programının yapılması (Mevlana Değişim Programı),
  • Süreli öğrenci değişim programının yapılması (Mevlana Değişim Programı),
  • Karşılıklı bilimsel ve edebi eserlerin çevrilmesi,
  • Kaybolmakta olan halk kültürü, dil ve etroğrafik ürünlerin ortak projelerle derlenmesi ve yayımlanması,
  • Karşılıklı akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi,
  • Ortak diploma programlarının başlatılması,
  • Dil okullarının açılması.
 
 
.
Adres: Maltepe Üniversitesi 34857 Maltepe / İstanbul    Telefon: 0 850 346 4967   Faks: +90 216 626 10 93:  E-Mail : info@kunib.com