.
 
ENG
 

.
Künib Taşkent Eğitim Fuarı Başarıyla Tamamlandı
.
KÜNİB Eş Başkanı Pourmuhammedi Tebriz Valisi Olarak Atandı
.
Başkan Korkmaz’a Aytmatov Madalyası

.
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Özbekistan Orta ve Yükseköğretimden Sorumlu Eğitim Bakanı Inom Majidov ile Taşkent’teki Bakanlık Ofisi’nde Bir Araya Geldi
.
KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Özbekistan Yüksek Tahsil Bakanı Birinci Yardımcısı Sayın Murodollo M. Kholmukhamedov ile Görüştü
.
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ile Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mannonov Abdurraxim Mutaloviç İkili Görüşmede Bulundu

.
Özbekistan’dan KÜNİB’e Yeni Katılım
.
KÜNİB Fuarına Bakü’de Yoğun İlgi
.
KÜNİB’e 5 Ülkeden 29 Yeni Katılım

Sayfa : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ana Sayfa Tüm Etkinlik ve Haberler

31 AĞUSTOS 2015 

ARÜ, AB İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NIN OPERASYON TEKLİF ÇAĞRISI’NA YANIT VERDİ

KÜNİB İRAN KOORDİNATÖRÜ, MOHAGHEGHE ARDEBİLİ ÜNİVERSİTESİ’NİN KÜNİB’E ÜYE OLMA TALEBİNİN KABUL EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Mohaghegh Ardebili Üniversitesi’nin halkla ilişkileri biriminin haberine istinaden, Prof Dr. Ghadir Golkarian, Ardebil Üniversitesi Rektör vekili ve rektör yardımcılarıyla gerçekleştirdiği toplantıda Mohaghegh Ardebili Üniversitersi’nin Kafkasya Üniversiteleri Birliğine üyeliğinin KÜNİB yönetim kurulu tarafından kabul görüldüğü fakat önümüzdeki Mayıs ayında Kıbrıs’ta gerçekleşecek olan yıllık olağan kongrede gerekli protokolün imzalanacağının bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Golkarian KÜNİB’in ana çerçevesinin akademik işbirliği, kültürel ve bilimsel doğrultuda yakından ortak paydaşlar üzerinde çalışmaların olduğunu vurgularken, 2007 yılından itibaren devamlı ve hiçbir şekilde aksamadan aynı zamanda günden güne büyüyüp gelişen bir akademik birlik olarak faaliyetlerini sürdüren, bağımsız bir kuruluş niteliğini koruyan üniversiteler birliği olduğunu açıkladı. Golkarian sözlerine şöyle devam eti: “KÜNİB başlangıçta Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan’ın ortak zemin ve düşünce üzerinde kurulduğunu ancak sonraki yıllarda İran’ın katılımıyla faaliyetlerini sürdürmüştür. Bugün Kafkasya adını üzerinde taşımasına rağmen Kafkas ötesi üniversiteleri de şemsiyesi altına almaktadır. Hatta fahri üniversiteler olarak Harvard ve Oxford gibi üniversiteler bu birlikle teamül halindeler. KÜNİB günümüze dek önemli kongreler, sempozyumlar ve konferansları bünyesinde gerçekleştirmiş ve önemli akademik gelişimlere imza atmıştır.”
Golkarian, KÜNİB’in bu sene Tebriz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdiği yıllık olağan kongresinde üyelerinin sayısının yaklaşık 100’e ulaştığını açıklarken, önümüzdeki yıl Tahran, Gilan, Zencan ve Mohagheghe Ardebili üniversitelerinin de üyeliklerinin gerçekleşeceğini müjdeledi.

KÜNİB İran Koordinatörü, birliğin bünyesinde gerçekleşmiş olan sempozyum ve konferanslarda bölgenin tarihsel gerçeklerinin ortaya çıkmasını, bölge halkı ve milletinin, ardınca devletlerin uzlaşı ve kardeşliklerinin pekiştirilmesinde büyük katkı sağladığını ve çeşitli konular üzerinde çözüm yolları ürettiğini kendi sözlerine ekledi. Golkarian, “Bu birlik 8 yıllık bir süreçte çok önemli işleri yapmıştır. Önemli olarak geleceğin sermayeleri sayılan günümüz üniversiteli gençliğinin üzerinde büyük bir atılımda bulunmaktadır. Nitekim geçen sene Nahçivan’dan sonra devamı olarak Tebriz Üniversitesi’de Şehriyar’in 108. Doğum günü nedeniyle Kafkasya Üniversiteler Birliği bünyesinde olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin edebi ve kültürel sempozyumunu Eylül ayında gerçekleştirmiş, ardından dünyada yok olmakta olan diller üzerinde UNESCO himayesiyle birlikte önemli bir konferansı Ardahan Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra Tebriz Tıp Üniversitesi işbirliğiyle bölgenin en önemli tehdit unsuru sayılan Hepatit hastalığı üzere uluslararası kongreyi de gerçekleştirip önemli kararlar ve bölge ülkeleri arasında işbirliğinde gereksinim duyulan teamüle imza atmıştır.”diye, sözlerine devam etti.

Golkarian, KÜNİB’in gelecekte üye üniversitelerin ortaklaşa “Uluslararası üniversite” kurulmasını da birliğin amaçlarından biri olarak nitelerken üniversitelerin arasında olan gerçekçi işbirliklerin, öğretim üyeleri ve öğrenci değişim programlarının Mevlana protokolü çerçevesinde yapılmasını da önemli saydı. Golkarian, “Akademisyenler ülkeler arasındaki bağdaşım, paylaşım ve dostlukların gerçekleşmesinde kültürel köprüler rolünü taşımaktalar. Dolayısıyla, her bir akademisyen aslında kültürel diplomat ve elçi sayılmaktadır.” diye, sözlerine ekledi.
Online kütüphane, yıllık kongrelerde çalıştayların kararlarıyla bilimsel konferansların yapılmasını ve her sene önemli olan konuların olağan kongrelerde ana başlık olarak dikkate alındığını açıklayana Golkarian, “Bu sene bölge ülkelerinin akreditasyon meselesi olduğunu ve bu yolda çözüm yolları bulunduğunu söyleyebilirim. Örneğin İranlı öğrencileri olarak ister Kıbrıs isterse Türkiye’nin birçok üniversitelerinde eğitim alan öğrenci ve mezunlar artık denklik konusunda tedirginlik yaşamayacak ve yeni ufukların bilimsel hayatlarında açıldığını buradan söyleyebilirim. Bunların hepsi iyi niyet, hoşgörü, pozitif gayenin KÜNİB’e hakim olduğundan kaynaklanmaktadır. KÜNİB dediğimiz işte budur!” diye sözlerine devam etti.

KÜNİB, İran koordinatörü Mohaghegh Ardebili Üniversitesi’nin İran’ın önemli bölgesinde yer aldığından dolayı birliğe önemli katkılarda bulunacağını vurguladıktan sonra önümüzdeki süreçte öğrenciler arası sempozyumun Ardebil’de yapılacağını uygun buldu.
Ardından üniversite rektör kefili Prof. Dr. Mohammad Narimani, KÜNİB’te yer aldıklarından dolayı memnuniyetini dile getirerek her türlü işbirliğin yapılmasında aktif olacaklarını açıkladı. Narimani, şuandan itibaren KÜNİB politikası doğrultusunda gerekli işlemlere başlayabileceklerini sormakla birlikte, Mevlana protokolü kapsamında öğretim üyesi ve öğrenci değişim programına başlayabileceklerini söyleyerek gelecek dönem yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sempozyuma ev sahipliği yapacağını da söz verdi.

Prof. Dr. Narimani, KÜNİB tarafından belirli bir noktada merkezi fiziki kütüphanenin de kurulmasını önermekle birlikte üye üniversitelerinin dergi, tez, gazete, makale ve yayınlarının herkesin faydalanabileceği doğrultuda bir arada bulunmasını da yararlı buldu. Ayrıca, bölgenin önemli dillerinden sayılan Türkçe, Farsça, Rusça’yı yayın dili ve hatta internet sayfasının açılmasını da talep etti. KÜNİB sitesinde hâlâ Farsça dilinde sayfanın bulunmadığını da bir önemli eksiklik olarak açıklarken en kısa zamanda kurulun yetkililer tarafından bu eksikliğin giderilmesi ve çözülebileceğini de ümit etti.

Mohaghegh Ardebili Üniversitesi’nin araştırma ve teknoloji rektör yardımcısı olan Doç. Dr. Yousefian ise üye üniversiteler arasında gerek öğrenci gerekse akademisyenler için kültürel ve bilimsel turların düzenlenmesini önerdi.

Ardından, Ardebil Üniversitesi, Uluslararası bilimsel işbirliğinden sorumlu olan Doç. Dr. Reza Abdi, Kafkasya bölgesinin çok yönlü potansiyellerine değinerek birliğin geleceğe yönelik büyük katkı sağlayacağına inandığını, aynı zamanda Ardebil Üniversitesi’nin bu birlikte ister üniversite açısından isterse bilimsel işbirliği yönünden büyük teknik, bilimsel ve sosyal uzlaşı da önemli rol alacağını da sözlerine ekledi.

Abdi, “KÜNİB’e üye olmaktan amacımızsa bilim ve teknoloji alanında nitelik ve nicelik gayelerimize ulaşmaktır. İnanırız ki birlik içinde diğer üniversitelerle yakından temas sağlanacağı için bu geyemize ulaşabileceğiz ve bütün Kafkasya üniversiteleri üyeleri aynı amaç ve çatı altında bölge ve devletlerimize hizmet sağlayacaklardır.” diye, sözlerini bitirdi.


      
 
.
Adres: Maltepe Üniversitesi 34857 Maltepe / İstanbul    Telefon: 0 850 346 4967   Faks: +90 216 626 10 93:  E-Mail : info@kunib.com